• نام پروژه: پروژه 197 17
  • کارفرما: اسکان سازان پردیس
  • موقعیت مکانی: پردیس
  • سال تکمیل پروژه: 14014
  • :
  • وب سایت: eskansazanpardis.ir
  • مهندس اجرایی: اسکان سازان پردیس

پروژه 197 17

X