بایگانی‌های پروژه‌های در حال اجرا - اسکان‌سازان پردیس

مجموعه ۲۴ واحدی اسکان سازان
پروژه عمرانی اسکان سازان پردیس
احداث مرکز بهداشتی
پروژه در حال اجرای اسکان سازان پردیس
پروژه ۳۲۰ واحدی پونگ پرند
پروژه خصوصی
پروژه قطعه ۷
تالار
تالار شهر پردیس