برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل در شرکت عمران

برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل در شرکت عمران


روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ در راستای اجرای بند دوم و سوم راهبرد نهم برنامه دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل(پنجم تا دوازدهم آبان ماه)، کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل ویژه مدیران شرکت عمران با تدریس آقای دکتر یوسفی، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه تهران، با حفظ پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

به همین مناسبت بروشور آموزشی پدافند غیرعامل نیز تهیه و در بین شهروندان و ادارات توزیع گردید.