پروژه گلایل /پروژه گلایل

پروژه پایان یافته گلایل

پروژه گلایل طی مناقصه ای عمومی به کارفرمایی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در سال ۱۳۹۱ ، در قالب دو بلوک ۶ و یک بلوک ۵ طبقه و مجموع ۱۰۲ واحد با تکنولوژی قالب تونلی آغاز گردید.

در طراحی بلوک های این مجتمع سعی بر آن بوده است که مشرف بودن واحدها بر یکدیگر در کمترین حد ممکن باشد و با در نظر داشتن زمین اختصاصی کارفرما بابت این پروژه این مطلب به بهترین شکل ممکن تحقق یافته است.

در فضای داخلی واحدها کاغذ دیواری به صورت ترکیبی به کار رفته است و هر یک دارای انباری و پارکینگ های مسقف یا روباز و همچنین پارکینگ میهمان می باشد.

۶ آسانسور ۶ نفره هم در بلوک های مجتمع تعبیه شده است.