پروژه مدرسه فاز ۸/پروژه مدرسه آیت الله مهدوی کنی در سال 96 افتتاح گردید.

  • پروژه مدرسه فاز ۸
  • کارفرما : شرکت عمران شهر جدید پردیس
  • پیمانکار : شرکت اسکان سازان پردیس
  • مشاور : مهندسین مشاور فجر توسعه
  • محل اجرا پروژه : تهران/پردیس/فاز ۸
  • تاریخ شروع پروژه : سال ۱۳۹۵
  • تاریخ اتمام پروژه : سال ۱۳۹۶

عنوان قرار داد :
اجرای محوطه سازی یک باب مدرسه واقع دره بهشت ( فاز ۸ ) شهر جدید پردیس به صورت نقد و تهاتر

آغاز فعالیت شرکت اسکان سازان پردیس در قالب تصاویر

مرحله خاکبرداری مدرسه آیت الله مهدوی کنی

پروژه مدرسه واقع در فاز ۸ شهر جدید پردیس به عنوان یکی از ۵ مدارس تاسیس شده در فاز ۸ پردیس می باشد.

این پروژه در سال ۱۳۹۵ تحت قراردادی مابین شرکت عمران پردیس (کارفرما) و شرکت اسکان سازان پردیس (پیمانکار) منعقد گردید.

نام پروژه مذکور مدرسه آیت الله مهدوی کنی می باشد که این مدرسه شامل ۱۰ کلاس است.

دره بهشت پردیس در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۵ توسط شرکت اسکان سازان پردیس تحت مراسمی با جمعی از مسئولین میزبان افتتاح مدرسه ایت الله مهدوی کنی شده است.

تحویل پروژه و افتتاحیه این پروژه در یک قاب

افتتاحیه مدرسه فاز ۸ پردیس