پروژه تجاری سپید ۱ و ۲ / پروژه تجاری سپید 1 و 2

پروژه پایان یافته سپید

پروژه تجاری سپید ۱ و ۲ طی مناقصه در سال ۱۳۹۲ به صورت مشارکتی در یکی از بهترین مناطق شهری پردیس با مشارکت شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در قالب دو مجتمع تجاری با نام های سپید ۱ و ۲ ، در فضایی بالغ بر ۴۴۰۰ مترمربع عملیات اجرایی آن ، آغاز گردید.

مجتمع تجاری سپید دارای ۳۸ واحد تجاری ( هر یک ۱۹ واحد ) با اختصاص فضای رستورانی در طبقه اول هر یک از مجتمع ها و در مجموع ۵۸ پارکینگ در حال بهره برداری و ارائه خدمات رفاهی به همشهریان محترم می باشد.