نورپردازی میدان امام خمینی / نورپردازی میدان امام خمینی شهر پردیس

نورپردازی میدان امام خمینی نورپردازی و روشنایی شهری علاوه بر تأمین قابلیت دید، ایمنی و امنیت، نقشی مهم و کلیدی در ارتقاء عملکرد فضاهای شهری، کیفیت زندگی شبانه، تصویر ذهنی کاربران از فضای شهری در شب هنگام و هویت بخشی به فضاهای شهری ایفا می نماید. قرارداد نورپردازی میدان امام خمینی (ره)، در ادامه احداث زیرگذر میدان با شهرداری محترم پردیس منعقد گردید و سبب ورود شرکت اسکان سازان پردیس در این عرصه از فعالیت، که بزرگ ترین میدان و اصلی ترین گذرگاه شهر می باشد.

کارفرما :شهرداری شهر پردیس
محل پروژه: پردیس –فاز۲
تاریخ شروع پروژه: ۸۸/۰۶/۱۶
نوع کاربری : فضای شهری