مدیرعامل

سید طاهر علوی

تحصیلات: کارشناس عمران

سابقه کاری: ۳۶ سال