مجموعه ۲۴ واحدی اسکان سازان /مجموعه 24 واحدی اسکان سازان

مجموعه ۲۴ واحدی اسکان سازان شامل ۸ بلوک ۳ طبقه می باشد طبقه ۳ این واحدها دوبلکس طراحی شده است.اصطلاحا به این نوع طراحی ساختمان های ویلایی مشاعی می گویند، همانطور که ساختمان های ویلایی به طور مجزا هستند ولی این مجموعه ۲۴ واحدی دارای حیاط مشترک می باشد.