رئیس هیات مدیره

اکبر کندی

تحصیلات: کارشناس عمران

سابقه کاری: ۲۶ سال