دفتر پردیس

آدرس


پردیس، فاز ۴ ، خیابان فردوس ، پلاک ۱۵۶


تلفن


۰۲۱-۷۶۲۹۲۲۸۵

۰۲۱-۷۶۲۷۸۹۳۹


ساعات کاری


شنبه تا چهارشنبه۱۷:۰۰- ۸:۰۰