دفتر پردیس

آدرس


پردیس، فاز ۴ ، خیابان فردوس ، پلاک ۱۵۶

تلفن


۰۲۱-۷۶۲۹۲۲۸۵

۰۲۱-۷۶۲۷۸۹۳۹

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه۱۷:۰۰- ۸:۰۰